lundi 13 février 2012

Norovirusenteritt - Folkehelsinstituttet

Norovirusenteritt - Folkehelsinstituttet

Norovirus forårsaker smittsom gastroenteritt og er årsaken til hyppige epidemier kjent fra tidligere som ”omgangssyke”. Norovirus tilhører familien caliciviridae, og kan inndeles i fem genogrupper, hvorav 3 genogrupper kan smitte mennesker (GI, GII og GIV). Hver genogruppe kanigjen inndeles i flere genotyper. Viruset er antatt å være den vanligste årsak til ikke-bakteriell gastroenteritt i industrialiserte land.

Virusgruppen har tidligere vært kjent under mange navn, bl.a. Norwalk-liknende virus, calicivirus og "små runde strukturerte virus” (SRSV). En annen betegnelse på norovirus-enteritt er ”winter vomiting disease”. Viruset ble første gang påvist i 1972. Mennesket er eneste reservoar for viruset.

Sykdommen opptrer vanligvis som utbrudd, ofte i omgivelser der folk er i nær kontakt med hverandre, som helseinstitusjoner, barnehager, cruiseskip, militærforlegninger og hoteller. Utbrudd forekommer hyppigst om vinteren. Alle aldersgrupper kan bli rammet og sekundærtilfeller er vanlig. Utbrudd som omfatter store deler av befolkningen i et område kan forekomme ved fekal forurensning av drikkevann, og virus kan også gi utbrudd via kontaminert mat (storhusholdninger). Norovirus er en av de vanligste registrerte årsaker til vannbårne utbrudd i Norge i de senere år.

_____________________________

Ceeram : RT-PCR and PCR Diagnostic Kits

PDF Imprimer Envoyer
ceeram develops and markets a range of RT-PCR & PCR diagnostic Kits for emerging and atypical pathogens.
- For Clinical, Environmental, Food Samples (Norovirus, Hepatitis A, Hepatitis E, Adenovirus, Rotavirus,...)

Box-and-tubes

puce_carre_gdRT-PCR kits


CEERAM markets ceeramTools a range of RT-PCR and PCR Diagnostic Kits developed by the R&D CEERAM Lab.


puce_carre_gdHigh-sensitivity real time RT-PCR kits and reagents for detecting RNA

Our kits enable reverse transcription of RNA


Tubes-only

puce_carre_gdQuantitative RT-PCR kits with high specificity

RT-PCR kits allow specific quantification : Connect to www.ceeramtools.com for more info

Aucun commentaire: